Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679 od 27/04/2016) (dalje u tekstu „Opća uredba“ ili „GDPR“) trgovačko društvo Trlin d.o.o., Split (dalje u tekstu „mi“ i izvedenice te „Voditelj obrade“) 24.05.2018. objavljuje dokument

 

Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka na internet stranici trlin.hr

 

Web stranica trlin.hr (dalje u tekstu  „Web stranica“) prikuplja neke Osobne podatke svojih posjetitelja. Zaštita podataka vrlo je važan segment upravljanja našom tvrtkom i uslugama a ovdje možete doznati na koji način prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke. Upotreba Web stranice moguća je bez upisivanja ikakvih osobnih podataka, ipak, ukoliko korisnik (dalje u tekstu „vi“ i izvedenice; te „Ispitanik“) želi koristiti posebne funckionalnosti stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka potrebna i ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradu, u pravilu od Vas tražimo Pristanak (dalje „Pristanak“).

Obrada osobnih podataka poput imena, adrese, e-mail adrese ili telefonskog broja Ispitanika usklađena je s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) te s lokalnim zakonskim propisima. Sukladno ovoj odredbi za zaštitu podataka, želimo Vas informirati o prirodi, obuhvatu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Uz to, želimo Vam skrenuti pozornost na prava koja imate u skladu s GDPR uredbom.

Kao Voditelj obrade podataka, implementirali smo različite tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali odgovarajuću zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem Web stranice. Ipak, prijenosi podataka putem Interneta mogu imati sigurnosne propuste zbog čega apsolutna zaštita podataka nije ostvariva.

Voditelj obrade

 

Trlin d.o.o.
Trg hrvatske bratske zajednice 2,  21.000 Split, Republika Hrvatska
OIB: 83381942673

Email adresa za kontakt: trlin@st.t-com.hr

 

Koje osobne podatke prikupljamo i  obrađujemo

 

Kako bismo osigurali ispravan rad naše Web stranice te optimizirali isporuku njenog sadržaja i pratili rezultate oglašavanja obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • Općeniti podaci -podaci o uređaju
 • Cookies
 • Vaši Kontakt podaci

Više informacija o svakoj metodi i tehnologiji možete pronaći u narednim odjeljcima, a informacije o pravima ispitanika koja se odnose na prikupljanje i obradu osobnih podataka, možete pronaći u odjeljku „Vaša prava – prava Ispitanika“.

Voditelj obrade pretpostavlja kako Ispitanik dostavlja svoje osobne podatke ili osobne podatke trećih osoba za čije korištenje ima odgovarajuće odobrenje.

 

Prikupljanje općenitih podataka – podaci o uređaju

 

Kada pristupate Web stranici ona prikuplja neke općenite podatke i informacije. Ovi se opći podaci čuvaju u log datotekama servera.

Prikupljeni mogu biti:

 • tip i verzija Vašeg Internet preglednika,
 • verzija Vašeg operativnog sustava,
 • podatak o stranici s koje ste došli na našu web stranicu (tzv. uputitelj),
 • pod-stranice koje ste posjetili,
 • datum i vrijeme posjeta Web stranice,
 • Vaša adresa Internet Protokola (IP adresa),
 • podatak o Vašem pružatelju internetskog pristupa (ISP), i
 • ostali podaci i informacije koji bi se mogli koristiti za napad na naše IT sustave.

Upotrebom ovih općenitih podataka, ne donosimo nikakve zaključke povezane s Vama. Ove su informacije potrebne za (1) točnu isporuku sadržaja Web stranice, (2) optimiziranje sadržaja Web strance i oglasa na Web stranici, (3) osiguranje dugoročne održivosti naših informatičkih tehnologija i web tehnologije , i (4) pružanje informacija tijelima nadležnim za provođenje zakona te za kazneni progon u slučaju cyber-napada.  S ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo, statistički analiziramo  ove anonimno prikupljene podatke. Osim u slučaju naše zakonske obveze i, ove podatke ne razmjenjujemo s trećim stranama.

 

Cookies datoteke koje postavljamo na Vaše računalo

 

Ova Web stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići su tekstualne datoteke pohranjene na računalu kroz Internet preglednik. Mnoge internetske stranice i serveri koriste kolačiće. Većina kolačića sadrži takozvani cookie ID  -jedinstveni identifikator kolačića koji se sastoji od niza znakova pomoću kojih serveri prepoznaju vaš ponovni posjet.  To omogućuje serverima razlikovanje Vašeg web preglednika koji sadrži kolačić od ostalih posjetitelja Web stranice. Pojedini web preglednik može biti prepoznat i identificiran upotrebom jedinstvenog Cookie ID-a.

Upotrebom kolačića, u mogućnosti smo korisnicima ove Web stranice pružiti bolje korisničko iskustvo koje ne bi bilo moguće bez njihove upotrebe.

U svakom trenutku možete onemogućiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajuće opcije u svom Internet pregledniku te na taj način zaustaviti postavljanje kolačića na svoje računalo. Nadalje, već postavljene kolačiće, moguće je izbrisati u bilo koje vrijeme kroz Internet preglednik ili neki drugi software. Ovo je moguće u svim popularnim Internetskim preglednicima. Ako onemogućite korištenje kolačića postoji mogućnost da nećete moći pristupiti određenim funkcionalnostima naše Web stranice.

Pri Vašem prvom posjetu Web stranice, prikazati će Vam se vidljiva obavijest o korištenju kolačića u kojoj možete odabrati slažete li se s njihovom upotrebom ili ne.  Statističke i marketinške cookie datoteke razmjenjuju se s tvrtkom Google Inc. SAD. Nužni kolačići se ne razmjenjuju s trećim osobama.

 

Detalji o „cookie“ datotekama koje koristimo na Web stranici:

Naziv Kategorija Opis i svrha prikupljanja Vrijeme čuvanja Zemlja u koju se šalju podaci
CookieConsent Nužni Sprema podatak o korištenju cookie-a 1 godina Irska, EU
@@History/@@scroll|#

 

Statistički Koristi se za statistiku o korištenju stranice Sesija – do zatvaranja internet preglednika Njemačka, EU
NID Marketing Isporuka ciljanih oglasa i sadržaja u sklopu GoogleMaps komponenete 6 mjeseci SAD

 

 

Kontakt obrazac na Web stranici

 

Naša Web stranica sadrži funkcionalnosti koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našom tvrtkom. Ako nas kontaktirate putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje ste pružili automatski se pohranjuju. Ovi, dobrovoljno pruženi osobni podaci čuvaju se radi obrade ili povratnog kontaktiranja Ispitanika. Voditelj obrade pretpostavlja kako dostavljate svoje osobne podatke ili osobne podatke trećih osoba za čije korištenje imate odgovarajuće odobrenje.

.

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju:
Ime i prezime, Email adresa, Kontakt telefon

Vrijeme čuvanja podataka:
do povlačenja privole Ispitanika ili do primitka zahtjeva za brisanje (zaborav), ili do ispunjenja svrhe prikupljanja

Mjesto čuvanja podataka (razmjena podataka):
poslovni prostori Voditelja obrade, webserver u R.Njemačka (EU)

Pravna osnova prikupljanja i obrade podataka:
podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo na temelju privole Ispitanika.

 

 

S kim razmjenjujemo Vaše osobne podatke

U svrhu izravnog marketinga Vaše osobne podatke NIKAD ne dijelimo s trećim stranama.

Ako za obradu podataka koristimo vanjske Izvršitelje obrade, za takve obrade imamo Ugovore koji onemogućuju Izvršiteljima obrade bilo kakva postupanja s Vašim osobnim podacima bez našeg naloga i odobrenja. Izvršitelji obrade Vaše osobne podatke neće razmjenjivati s trećim osobama a podatke će čuvati u vremenu koje smo mi odredili.

U nekim situacijama zakonski smo obvezni razmijeniti osobne podatke (npr. po nalogu suda ili ovlaštenog EU nadzornog tijela).

 

Vaša prava – prava Ispitanika

Pravo potvrde

Imate pravo dobiti od nas dobiti potvrdu da li se obrađuju osobni podaci o Vama ili ne. Ako želite iskoristiti ovo pravo potvrde možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku koristeći kontakt podatke navedene u poglavlju „Voditelj obrade“.

Pravo pristupa

Imate pravo od nas dobiti besplatne informacije o Vašim osobnim podacima koje čuvamo te dobiti ispis tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi osiguravaju Ispitanicima pristup sljedećim informacijama:

 • svrsi obrade
 • kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci bili dostupni ili će biti dostupni u budućnosti, a posebno o primateljima podataka iz trećih zemalja i međunarodnim organizacijama.
 • Ako je to primjenjivo, podatak o vremenu čuvanja osobnih podataka, ili o kriterijima koji se koriste za definiranje vremena čuvanja podataka.
 • postojanju prava tražiti od Voditelja obrade izmjenu ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka Ispitanika, i o mogućnosti prigovora obrade podataka
 • postojanje prava traženja zaštite od nadležnog tijela
 • bilo kojim informacijama i izvorima tih informacija o osobnim podacima Ispitanika koji nisu dobiveni od samog Ispitanika
 • postojanju automatske obrade podataka u svrhu poslovnog odlučivanja, uključujući i stvaranje profila (članak 22(1) i (4) GDPR Uredbe), i o poslovnoj logici korištenoj u tu svrhu kao i značaj i posljedice koje bi te automatske obrade mogle imati na Ispitanika. Nadalje, Ispitanik ima pravo dobiti informaciju o prijenosu tih podataka u druge zemlje ili međunarodne organizaciju. U ovom slučaju, Ispitanik ima pravo biti informiran o primijenjenim mjerama sigurnosti takvih prijenosa podataka.

Za pristup ovim podacima, Ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati Voditelja obrade putem elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu sjedišta Voditelja obrade.

Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti od nas ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, uz uvjet da nam  za to dostavite i  dodatnu izjavu o suglasnosti.

Ako želite iskoristiti ovo pravo na ispravak, možete u bilo kojem trenutku kontaktirati Voditelja obrade i pisanim putem tražiti ispravak osobnih podataka.

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Imate pravo zatražiti od nas brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, a mi smo dužni izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog kašnjenja ako jedan od sljedećih razloga vrijedi i pod uvjetom da obrada nije neophodna:

 • ispunjena je svrha zbog koje su osobni podaci prikupljeni od Ispitanika
 • Ispitanik je povukao svoju Pristanak za obradu osobnih podataka o njemu (članak 6.1.a Opće uredbe ili članak 9.2.a Opće uredbe, ili kad više ne postoji pravna osnova obrade)
 • Ispitanik je izjavio prigovor na korištenje njegovih osobnih podataka (čalank 21.1. Opće uredbe)
 • Osobni podaci su prikupljeni nelegalnim načinom
 • Kad se osobni podaci moraju izbrisati zbog važećih zakonskih odredbi

U slučaju postojanja prethodno navedenih razloga, i kada želite izbrisati ili izmjeniti svoje osobne podatke, u svakom trenutku možete od nas zatražiti provođenje odgovarajuće mjere.  Voditelj obrade dužan je osigurati provođenje zatraženih mjera bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako iz opravdanih razloga ne želite izbrisati osobne podatke koji se nalaze kod nas, ali ne dopuštate njihovu daljnju obradu. Kako bi zatražili ograničenje obrade, u svakom trenutku možete kontaktirati Voditelja obrade putem kontakt podataka navedenih u poglavlju „Voditelj obrade“.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo od Voditelja obrade primiti osobne podatke koji se o vama obrađuju. Voditelj obrade dužan je podatke dostaviti u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. Svoje osobne podatke tako možete samostalno prenesti trećim stranama bez našeg posebnog odobrenja. Kako bi zatražili svoje osobne podatke u formatu za prijenos,  u svakom trenutku možete kontaktirati Voditelja obrade putem kontakt podataka navedenih u poglavlju „Voditelj obrade“.

Pravo na prigovor

Imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti nam prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju Vaše specifične situacije. U slučaju prigovora, odmah ćemo prestati s obradom Vaših osobnih podataka, osim ako možemo dokazati naš pravnihinteres ili zbog zakonskih propisa.

Ako vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu izravnog marketinga, imate pravo u bilo koje vrijeme prigovoriti na obradu svojih podataka u tu svrhu. Po zaprimljenom prigovoru, odmah ćemo prestati obrađivati vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga.

Kako bi prigovorili na obradu svojih osobnih podataka, u svakom trenutku možete nas kontaktirati putem kontakt podataka navedenih u poglavlju „Voditelj obrade“.

Nadležno tijelo za pitanja zaštite osobnih podataka

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja vezana uz prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. Pozivamo Vas da nas kontaktirate na okosovic@gmail.com kako bismo zajedno riješili eventualne propuste.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava ugrožena na raspolaganju Vam stoji službeno nadzorno tijelo za Republiku Hrvatsku:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
HR – 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

 

 

Pravna osnova obrade podataka

 

Vaš pristanak (Privola) (članak 6.1.a Opće uredbe). Na Web stranici ste potvrdili/označili svoju suglasnost za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka.

Obrada je nužna zbog ispunjenja pred-ugovornih i ugovornih obveza (članak 6.1.b Opće uredbe). Kako bismo Vam odgovorili ponudom ili Vas povratno kontaktirali nakon što ste koristili kontakt obrazac na Web stranici pozivamo se na ovu odredbu GDPR uredbe.

Obrada je neophodna zbog naših zakonskih obveza (članak 6.1.c Opće uredbe). Obrada osobnih podataka temelji se na poreznim i sličnim propisima kojima se od Voditelja obrade traži čuvanje poslovne dokumentacije.

 

Vrijeme čuvanja osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke čuvati ćemo ne dulje od vremena potrebnog za izvršenje pred-ugovornih i ugovornih odnosa, zakonskih ili drugih obveza ili zaštite interesa trećih strana. Ovisno o svrsi obrade, osobne podatke čuvamo u različitom trajanju. Detalje možete provjeriti u prethodnim poglavljima ove Politike privatnosti.

 

Rutinsko brisanje

Svi podaci za koje ne postoji osnova čuvanja,rutinski se brišu čim postanu nepotrebni za izvršenje pred-ugovornih i ugovornih obveza, a najmanje 1 puta u 1 godini.

 

Izmjene Politike privatnosti

Redovno ažuriramo našu politiku privatnosti kako bismo učinkovito štitili Vaša prava te kako bismo poslovali po važećim propisima. Važeća politika privatnosti u svakom je trenutku dostupna na našim Web stranicama.